Lundborgvej 3, DK-8800 Viborg

john@finanshuset-viborg.dk

Finanshuset Viborg logo

Lidt om os

Lidt om

FinansHuset-Viborg ApS historie

Vi skaber overblik over din situation og dine muligheder, og forklarer dem i et klart og forståeligt sprog.
Vores rådgivning er baseret på godt overblik, stor erfaring og almindelig sund fornuft.
Uvildig, uafhængig og personlig økonomisk rådgivning!

FinansHuset-Viborg ApS historie

FinansHuset-Viborg ApS historie

FinansHuset-Viborg ApS blev stiftet i april 2012, af reg. revisor Mogens Bech, reg. revisor Leif Aasten og John Halse Petersen. Ideen var, at der var behov for en uvildig og uafhængig rådgivning som kunne supplere revisors område, og kunne yde rådgivning til såvel private som virksomhedskunder.

John kom, med en baggrund som regionschef i DANA…de selvstændiges a-kasse, og før det 16 år i forsikrings- og pensionsbranchen, og tidligere endnu som selvstændig købmand, med en alsidig baggrund, og kunne derfor udfylde rollen som finansiel rådgiver.

Mogens og Leif ejede fra starten hver 1/6 af anparterne, og John ejede de sidste 2/3 af anparterne. I sommeren 2016 overtog John anparterne fra Mogens og Leif, som have opløst deres partnerskab, og i dag ejer John alene FinansHuset-Viborg ApS.

For at skabe det bedste udgangspunkt som finansiel rådgiver, gennemførte John en akademiuddannelse i finansiel rådgivning, og bestod eksamen i sommeren 2016.

Som følge af ny lovgivning med henblik på at sikre kvaliteten af den uvildige og uafhængige finansielle rådgivning, fik FinansHuset-Viborg ApS 11. marts 2015 tilladelse som finansiel rådgiver fra Finanstilsynet, og er derfor under tilsyn fra samme.

I foråret 2017 betød ny EU-lovgivning, at der særskilt også skulle søges tilladelse som Boligkreditformidler, hvilket FinansHuset-Viborg ApS fik pr. 11. maj 2017.

Vi vil skabe OVERBLIK for vore kunder

Vi vil skabe OVERBLIK for vore kunder

Det burde være væsentlig nemmere at overskue sin egen økonomi i dag, end for 20 år siden. De finansielle supermarkeder blev skabt med løftet om at nu behøvede man kun at henvende sig et sted, og så vil man der kunne få rådgivning om både forsikring, pension, realkredit, bank, investeringer og alle mulige andre ting af økonomisk karakter.

Men sådan er det nu ikke helt gået. Rådgiverne opleves ofte som sælgere, og det er i hvert fald ikke blevet mere overskueligt hvad det reelt er man nu køber, og om det nu også er den for kunden bedste løsning.

Vi skaber overblikket for vore kunder, og foreslår ofte andre muligheder end kunden selv have forestillet sig. Det gør vi på basis af det personlige møde vi har haft med kunden, og vores erfaringer med de mange forskellige produkter der er på markedet i dag.

Ofte resulterer vores rådgivning i udarbejdelse af en konkret handlingsplan, således at kunden ved præcis hvad der skal gøres, hensigten med det og hvem der skal sørge for det.

Hvordan gør vi det så?

Hvordan gør vi det så

Uvildig, uafhængig og personlig rådgivning er måden vi vil gøre det på!

Personlig rådgivning betyder hos os, at vi sidder sammen og gennemgår de forskellige muligheder, således at du bliver i stand til at træffe dit eget valg på et afklaret grundlag.

Vores samfund bliver mere og mere kompliceret, og vi skal ustandseligt træffe valg mellem mange forskellige muligheder. Vi bliver bombarderet med “gode” tilbud, og opfordringer om at købe, investere, spare, låne eller leje alle mulige ting, og det kan være svært at skelne mellem fakta og salgstale.

Rådgiveren fra FinansHuset-Viborg yder uvildig og personlig rådgivning, og har ingen provisionsaftaler og salgsbonusser med tredjepart, så du er sikret at rådgivningen udelukkende tjener dine interesser.

Rådgiveren arbejder normalt på timeløn, eller på fast honorar, og begge dele aftales mellem dig og rådgiveren inden arbejdet starter.

Rådgivning kan f.eks. være et spørgsmål om valg af pensionsordning, forsikringer eller finansieringsløsning. Eller det kan være i en konkret situation med dagpenge, efterløn, sygdom, forsikringsskaber eller andet hvor man har behov for uvildige råd.

– Eller en gennemgang af budgettet, så der måske kan findes ting der kan gøres anderledes end man plejer.
– Eller en gennemgang af hvad du skal huske hvis du går fra lønmodtager til selvstændig.
– Eller hvad der nu er aktuelt i din situation, og hvor du ønsker en uvildig, personlig rådgivning der skaber overblik.

Hvad koster det at bruge FinansHuset-Viborgs ApS rådgivning?

Overgang til seniortilværelsen.

FinansHuset-Viborg ApS arbejder med to former for honorar og det aftales altid før opgaven påbegyndes hvordan honoraret beregenes.

Timeløn
De fleste af vores opgaver afregnes efter timeforbrug, og vi beregner os en timepris på kr. 1.250,00 inklusiv moms, efter det faktisk medgåede antal timer, hvori også indgår forberedelse, gennemgang, møder, eksterne kontakter o.s.v.

Vi kan, før opgaven påbegyndes, give et skøn over hvor lang tid arbejder vil tage, og man kommer kun til at betale for den faktisk forbrugte tid. Men det betyder også, at enhver ændring af/i opgavens omfang vil udløse et tillæg til den oprindelige aftale om tidsforbruget.

Fast honorar
For større opgaver eller faste projekter kan aftales et fast honorar, således at man kender den samlede investering på forhånd.

Få et uforpligtende overslag
Lad os tage en snak om hvad du ønsker at bruge FinansHuset-Viborg ApS til, og vi kan sammen definere grænserne for vores samarbejde, således at vi kan finde den rigtige pris til dig.

Et sådan møde koster ingenting, hvis vi holder det på vores kontor.

Hvad med interessekonflikter?

Vi har en klar holdning til at undgå interessekonflikter, og den har vi nedskrevet i en ” Forretningsgang for interessekonflikter, som du kan studere nærmere ved at klikke på linket.

Ønsker du at klage over den rådgivning du har fået?

Det kan jo ske at du ikke er helt tilfreds med den rådgivning du har fået, eller ønsker en nærmere forklaring, og derfor er du altid velkommen til at kontakte den klageansvarlige.

Klageansvarlig i FinansHuset-Viborg ApS er indehaver John Halse Petersen, som kan kontaktes på tlf. 3841 5200, mobiltlf. 5210 5200 eller på mailadressen: john@finanshuset-viborg.dk

Rådgivningsaftale

Vi aftaler i fællesskab hvad I ønsker rådgivning om, og hvilken ting vi skal lave, og herefter laver rådgiveren

en rådgivningsaftale, som beskriver hvad vi skal udarbejde til jer, tidsfristen for det, og det aftalte prisinterval.

I kan se et eksemplar af ”Rådgivningsaftalen” her, samt det uddybende ”Aftalegrundlag for Rådgivningsaftale” her.