Lundborgvej 3, DK-8800 Viborg

john@finanshuset-viborg.dk

Finanshuset Viborg logo

Privatøkonomisk rådgivning

Privatøkonomisk rådgivning

Uvildig, uafhængig økonomisk rådgivning betaler sig selv!

Som uvildige og uafhængige økonomiske rådgivere fokuserer vi ikke på salg af bestemte produkter, men alene på optimering af din privatøkonomi.

Vi skaber et overblik, og giver dig konkrete forslag til hvordan du kan forbedre din økonomi, således at du opnår en reel merværdi.

Privat økonomisk rådgivning

Privat økonomisk rådgivning

En sund økonomi giver vished, tryghed og et klart overblik,- helt fundamentale forhold for et godt liv.

Vi hjælper med alle former for planlægning af økonomi, budget, pension, forsikring, realkreditlån, banklån, investering og økonomisk bistand, og vi sikrer os at altid at vi kommer hele vejen rundt om din økonomi.

Vi kan gennemgå hele din økonomi, og/eller vi kan tage udgangspunkt i et helt specifikt fokusområde, som du har valgt. Det er altid helt op til dig og dine behov.

Vi er eksperter med dybtgående indsigt i økonomiens mange facetter, og du betaler os for at varetage specifikt dine interesser.

Som uafhængig økonomisk rådgiver modtager vi ikke provisioner, honorarer eller anden form for betaling for at anbefale et produkt eller en ydelse. Vi har ingen skjulte omkostninger, hverken direkte eller inddirekte, og du betaler os kun for den i forvejen aftalte reelle tidsforbrug.

Boliglån-/realkreditlån

Boliglån realkreditlån

I gamle dage var der i praksis næsten kun et lån, som man optog når huset blev købt, og det betalte man så ydelser på, indtil det var betalt. I dag er der masser af forskellige lånemuligheder, og man kan udover realkreditlån også se på prioritetslån fra banken, som er blevet et reelt alternativ i nogle situationer.

Man skal tage stilling til om man ville betale afdrag, eller vælge afdragsfrit lån. Om man vil have lånet i 10, 15, 20 eller 30 år, og om man vil vælge fastforrentet lån eller variabel forrentet lån (flekslån). Eller om man tager en kombination af flere lån.

Der er nok at tage stilling til, og der kan være usandsynlig stor forskel på det reelle tilbagebetalingsbeløb, alt efter hvad man vælger.

Og ofte vil man i dag allerede efter 6-8 år, begynde at se på om lånet bør omlægges/konverteres eller tilpasses til nye forhold.

Så det er vigtigt. at man får hele familiens samlede økonomi tænkt ind i boligbelåningen. Boligen er ofte det største aktiv man investerer i, og det er rigtig mange penge der kan være i forskel på standard-løsningen, og den optimale løsning for den enkelte familie.

FinansHuset-Viborg ApS har tilladelse til såvel finansiel rådgivning som boligkreditformidling.

Pensionsplanlægning

Pensionsplanlægning

En optimal pensionsplanlægning er altafgørende for dine økonomiske muligheder, når du går på pension.

En god pensionsopsparing giver økonomisk råderum til at opfylde dine drømme, og giver dig livskvalitet i den tredje alder. Den sikrer samtidig også din økonomi bedst muligt, hvis noget går galt undervejs.

Der er rigtig mange forhold at tage stilling til, og derfor er det altid en god idé at få en uvildig og uafhængig gennemgang af blandt andet følgende forhold:

  • Sparer jeg nok op til pension?
  • Sparer jeg for meget op?
  • Har jeg den rigtige type pensionsordning?
  • Har jeg de rigtige forsikringsdækninger tilknyttet?
  • Hvordan og hvornår kommer mine pensioner til udbetaling optimalt?
  • Hvordan ser min økonomiske situation ud, når jeg går på pension?
  • Kan jeg tillade mig at gå tidligere på pension/efterløn?

Gældsrådgivning

Gældsrådgivning

Økonomiske problemer kan opstå af mange årsager – arbejdsløshed, skilsmisse, sygdom, virksomhedskonkurs eller dårlige beslutninger – som medfører en dårlig økonomi.

Uanset hvad årsagen er, kan det være svært at bevare overblikket, og se mulighederne fremfor begrænsningerne.

Her kan vi hjælpe med at skabe overblik, komme med en konkret handlingsplan og indgå i forhandlinger med kreditorer, således at økonomien kommer på rette spor igen.

En god økonomi er helt fundamentalt for et godt liv!