Lundborgvej 3, DK-8800 Viborg

john@finanshuset-viborg.dk

Finanshuset Viborg logo

Pensionsrådgivning

Pensionsrådgivning

Uvildig, uafhængig økonomisk rådgivning betaler sig selv!

Hvilke forsikringsdækninger skal pensionsordningen indeholde?

Hvad med de ordninger jeg har i forvejen?

Aldersopsparing, ratepension eller livsvarig ydelse?

Hvor er det bedst at lave en ny pensionsordning?

Hvor meget skal jeg indbetale om året, for at der er nok til hele seniortilværelsen?

Sammensætning af pensionsordning

Sammensætning af pensionsordning

Mange er i tvivl om det reelle indhold i deres pensionsordning, eller i tvivl om hvilke krav de kan stille, og hvilke behov der skal dækkes.

Vi starter med at kikke på jeres reelle behov, og først og fremmest behovet for sikkerhed og tryghed, hvilket vil sige at vi afdækker hvilke forsikringsdækninger der bør indgå i jeres samlede løsning.

Dernæst kikker vi på hvilke muligheder der er optimale for jer, og hvad kravene er for at komme i den pågældende ordning.

Vi hjælper med at skræddersy den optimale pensionsordning til den enkelte, og afklare hvilken dækninger der bør indgå, og hvilken opsparingsform giver den bedste mening.

Til sidst hjælper vi med at få etableret ordningen ved den pågældende pensionsleverandør, og checker efterfølgende om det nu er helt som aftalt.

Du/I kan benytte vores rådgivning til hele forløbet, eller I kan bruge os til et enkelt element, f. eks. behovsafdækning.

Pensionsoptimering

Pensionsoptimering

En optimal pensionsplanlægning er altafgørende for dine økonomiske muligheder, når du går på pension.

En god pensionsopsparing giver økonomisk råderum til at opfylde dine drømmer, og give dig livskvalitet i den tredje alder. Og den sikrer dig samtidig også din økonomi bedst muligt, hvis noget går galt undervejs.

Der er rigtig mange forhold at tage stilling til, og derfor er det altid en god idé at fåe en uvildig og uafhængig gennemgang af blandt andet følgende forhold:

  • Sparer jeg nok op til pension?
  • Sparer jeg for meget op?
  • Har jeg den rigtige type pensionsordning?
  • Har jeg de rigtige forsikringsdækninger tilknyttet?
  • Hvordan og hvornår kommer mine pensioner til udbetaling optimalt?
  • Hvordan ser min økonomiske situation ud, når jeg går på pension?
  • Kan jeg tillade mig at gå tidligere på pension/efterløn?

Pensionsinvestering

Pensionsinvestering

Mulighederne for selv at yde indflydelse på dine pensionsinvesteringer er forskellige, afhængig af hvilken type pensionsordning og hvilken leverandør, du har.

I alle tilfælde kan vi hjælpe med at afdække din risikoprofil, og i mange tilfælde kan vi også rådgive dig konkret om hvilke investeringer du optimalt kan vælge.

Risiko og omkostninger er helt centrale i forhold til dit afkast.

Forbrugerrådet udtrykker endda, at omkostningerne er det vigtigste, fordi det har du indflydelse på, hvorimod forrentningen af din investering er markedsafhængig.

Overgang til seniortilværelsen.

Overgang til seniortilværelsen.

Overgang til seniortilværelsen bør planlægges i god tid, således at mulighederne er bedst mulige, men selve den praktiske overgang bør der detailplanlægges og tænkes over ca. 6 måneder før det bliver en realitet.

Det er vigtigt at få overblik over alle tallene, både egen opsparing, pensions-opsparing, ATP, Lønmodtagernes Dyrtidsfond, efterløn, folkepension o.s.v. Det er vigtigt fordi reglerne om modregning i de offentlige ydelser, ofte hænger meget nøje sammen med udbetalingsrækkefølgen af de øvrige ordninger.

Det er også vigtigt, fordi man med det rette overblik kan skabe balance mellem indtægter og udgifter i den tredje alder.

Det giver tryghed, at have overblikket, og en kvalificeret uvildig og personlig gennemgang af tallenes betydning i de forskellige situationer, kan ofte være med til at styrke den tryghed.

Rådgiveren fra FinansHuset-Viborg ApS er ekspert i at forklare tingene enkelt og overskueligt, og kan sætte tingene i relation til netop jeres situation. Rådgiveren kan også hjælpe med at søge folkepensionen, varmehjælp eller andre offentlige ydelser, og kan hjælpe med at få de øvrige pensioner udbetalt på det rigtige tidspunkt.